Expertise

Sociaal kapitaal

“Mensen zijn onze belangrijkste assets”. Het is een cliché waarin heel wat waarheid schuilt. De competenties en motivaties van elke medewerker vormen belangrijke factoren voor het succes van een organisatie. Elke organisatie is maar zo goed als de mensen die er werken. We noemen dit het sociaal kapitaal. Door de maatschappelijke evolutie neemt het belang van sociaal kapitaal in organisaties almaar toe.

Hoe kunt u een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich goed voelen, voldoende uitgedaagd worden en hun talenten kunnen ontplooien?

Hoe kunt u negatieve effecten (langdurige stress, absenteïsme, burn-out, etc.) van de steeds sneller veranderende maatschappij voorkomen?

Wat is de gewenste cultuur en hoe kunt u die verankeren in de organisatie?

Welke organisatiestructuur creëert de gewenste flexibiliteit?

Hoe dienen leidinggevenden om te gaan met medewerkers?

Hoe kunt u het engagement van uw medewerkers verhogen?

Hoe kunnen medewerkers gestimuleerd worden om beter samen te werken en te communiceren met elkaar?

Hoe kan kennisdeling in de organisatie bevorderd worden?

Wij helpen u bij de menselijke uitdagingen in uw organisatie en de verhoging van uw sociaal kapitaal.

  Cultuur en waarden

Hoe veranker je duurzame resultaten in de cultuur en het gedrag van de medewerkers?

 • Bepaal de gewenste cultuur
 • Ontdek welke waarden belangrijk zijn in uw organisatie
 • Vertaal deze waarden naar ideaal gedrag
 • Maak de waarden en het ideaal gedrag concreet en zichtbaar in uw organisatie

  Organisatiemodel, rollen & verantwoordelijkheden

Hoe speel je gemakkelijker in op veranderingen?

 • Past een flexibele organisatiestructuur toe 
 • Leg rollen en verantwoordelijkheden vast
 • Decentraliseer bevoegdheden zodat medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen
 • Werk met efficiënte beslissingsprocessen en overlegstructuren

  Medewerkersengagement

Hoe verhoog je het engagement van je medewerkers?

 • Weet wat er leeft bij de medewerkers 
 • Stimuleer leidinggevenden om zichtbaar en aanwezig te zijn 
 • Monitor en onderneem actie wanneer nodig 

  Communicatie

Hoe kan het verbeteren van communicatie de organisatie succesvol maken?

 • Maak alle informatie beschikbaar 
 • Zet in op visualiseren 
 • Goede communicatie is tweerichtingsverkeer 

  Leiderschap

Hoe kunnen leidinggevenden bijdragen aan het sociaal kapitaal van de organisatie?

 • Elke leidinggevende heeft zijn eigen leiderschapsstijl 
 • Bied leidinggevenden ondersteuning op maat aan 
 • Breng leidinggevenden samen in een lerend netwerk 

  Samenwerking

Op welke manier kunnen teams het sociaal kapitaal verhogen?

 • Geef teams een eigen identiteit 
 • Laat teams zelf bepalen weke doelen ze nastreven 
 • Creëer een context die optimale samenwerking stimuleert 

  Kennisdeling

Hoe zet je als organisatie in op kennismanagement en kennisdeling?

 • Creëer een context die kennisdeling faciliteert
 • Geef medewerkers inzicht in het belang van kennisdeling 
 • Investeer in een governance die structureel kennisdeling bevordert

  Coaching

Hoe stimuleer je zelfreflectie en zelfsturend vermogen van medewerkers?

 • Investeer in coaching 
 • Werk met een persoonlijkontwikkelingsplan 
 • Ontwikkel coachende vaardigheden bij alle medewerkers

Onze inzichten
Recente nieuwsberichten en downloads

whitepaper

MINI-GUIDE Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning staat voor een nieuw kantelpunt. Door de snel evoluerende maatschappij, hebben managers meer nodig dan een doorgedreven gekwantificeerd model. De ingrediënten van het…
Download
Bekijk alle inzichten

Onze experten

Bram Gekiere
Laura Vanhee
Steven Bauwens
Jonas Vincken
Lies Deweer
Kim Oostvogels

Uw partner voor duurzame resultaten.

Möbius ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van de beste zakelijke oplossingen op strategische momenten. Samen met onze klanten realiseren wij impact en brengen strategie in praktijk.

Wilt u ons leren kennen?