Raamcontracten Poolstok en AGO

Een kader om diverse projecten te realiseren.

Wij, Möbius, zijn een advieskantoor dat al meer dan 20 jaar in de overheidssector actief is. Met een team van 150 experten en consultants, hebben we relevante ervaring opgebouwd in de lokale, provinciale, regionale en federale overheden en overheidsorganisaties.

Dagelijks bouwen we met onze klanten mee aan een overheid in verandering. Door te innoveren en te investeren. Door diepgang te geven aan onze concepten ‘wendbaarheid’ en ‘slimme organisaties’.

Op basis van onze expertise zijn we geselecteerd als dienstverlener in meerdere raamcontracten van Poolstok en AGO.

Raamcontracten Poolstok

ORGANISATIEONTWIKKELING EN CHANGE MANAGEMENT

Je budgetten slinken. Je moet meer doen met minder. En tegelijkertijd wil je je klanten nog beter bedienen. Samen stellen we je organisatie op punt. We ondersteunen je bij alles wat met organisatieoptimalisatie, analyse en verbetering van processen en veranderingsmanagement te maken heeft. Van structuur tot cultuur, van nieuwe visie tot nieuwe werkplek en de opmaak van een personeels(behoefte)plan: we maken je diensten efficiënter en effectiever, rekening houdend met de onderliggende werking, competenties en attitudes van je mensen en de organisatiecultuur en -uitdagingen. 

PERFORMANCE MANAGEMENT

Overheidsorganisaties willen minder investeren in de obligate evaluatiegesprekken en meer inzetten op talentmanagement, performance management en processen die individuele performantie verhogen. Men wil de betrokkenheid van medewerkers verhogen en evolueren richting een informele, open feedbackomgeving. Louter het evaluatiesysteem laten verdwijnen biedt geen antwoord op de noden. De wijziging in het regelgevend kader geeft overheidsinstellingen de ruimte om verder te werken aan een modern P&O-beleid, ook op vlak van evalueren.

Raamcontracten AGO

lmml

CONSULTANCY INZAKE PERSONEELSPLANNING, BIJHORENDE FUNCTIECLASSIFICATIE EN PROCESMANAGEMENT 

Processen vormen de kern van de bedrijfsvoering, want alleen dáár komen mensen, middelen, methoden en materialen bij elkaar om meerwaarde te creëren. Welke opportuniteiten zich voordoen, blijkt pas als je werkprocessen in kaart brengt (conform het uniform kader voor procesmanagement ‘Vlaams Proceshuis’).Vanuit die processen kan een organisatiemodel en –cultuur op maat worden vormgegeven. Processen laten toe om een beter zicht te krijgen op mogelijke risico’s en het beheer van deze risico’s. Inzicht in de processen is belangrijk om de juiste personele middelen te voorzien. Dit kan door een werklastmeting uit te voeren (met aandacht voor de werkdruk en draagkracht van uw medewerkers) en te vertalen naar een personeelsbehoefteplan, gekoppeld aan de Vlaamse Functiefamilies.

lkmk

Onze inzichten
Recente nieuwsberichten en downloads

Bekijk alle inzichten

Contacteer ons!

Steven Bauwens