Expertise

Proces en organisatie

Uitmunten in bedrijfsvoering gaat over een niet aflatend streven van de overheidsorganisatie naar maximale toegevoegde waarde voor zowel de klant, de medewerker als de organisatie. Kwaliteitsvolle producten en diensten komen tot stand op een performante, (kosten)efficiënte en effectieve manier. Inzetten op continu verbeteren zorgt ervoor dat elke medewerker geëngageerd en gemotiveerd is om de visie en strategie van de organisatie mee te ondersteunen. Een veilige en gezonde werkomgeving creëert een werkcontext waarin elke medewerker wordt gestimuleerd om te streven naar uitmuntendheid. Elke dag opnieuw.

Werkt uw organisatie procesgebaseerd? 

Wenst u uw visie en strategie om te zetten in een future-prooforganisatiemodel? 

Zijn uw processen optimaal afgestemd op de behoeften van uw klanten en hun ervaringen? 

Worden de beschikbare middelenefficiënten duurzaam aangewend? 

Heeft u de bedrijfsrisico’s in kaart gebracht, en weet u op welke manier hiermee om te gaan? 

Heerst erin de organisatie een positieve cultuur van continu verbeteren? 

Wij helpen u om de efficiëntie en effectiviteit van uw werking gericht te verhogen, in een cultuur van continu verbeteren.

   Procesmanagement

Introduceer procesdenken. Breng de procesarchitectuur in kaart. Analyseer en optimaliseer de processen. Blijf op het juiste detailniveau (van hoofdproces over activiteitenblok tot procedure). Detecteer knelpunten, zoek naar de hoofdoorzaken en los ze op. Voer SWOT-analyses uit. Breng customer journeys in kaart. Voer benchmarks uit of stel business cases op. Zorg voor de nodige opleidingen. En koppel de businessarchitectuur aan de ICT-architectuur.

    Organisatiestructuur

Vertaal de visie en strategie naar een future-proof organisatiemodel. Zorg voor een eenvoudige en wendbare organisatiestructuur en stel de klant centraal. Geef autonomie aan teams en zorg voor duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Omarm de principes van een Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO).

    Personeels(behoeften)planning

Optimaliseer de personeelsinzet door middel van een geavanceerde capaciteitsplanning. Werk een procesgebaseerd personeelsbehoeftenplan uit met objectieve werklastparameters, weloverwogen normtijden en vooropgestelde kwaliteitsniveaus. Voer werklastmetingen gericht uit in functie van procesoptimalisatie. Pak alle workforcemanagementprocessen methodologisch aan: van de forecasting, over de staffing, planning, scheduling en het intraday management tot de rapportering. Selecteer de juiste tools op maat van uw organisatie.

  Project-, programma- en portfoliomanagement

Zet een omgeving op voor project-, programma- en portfoliomanagement. Zorg voor een methodologische aanpak en end-to-end ondersteuning van complexe multidisciplinaire verandertrajecten. Behoud het overzicht over de projecten en programma’s. Installeer een projectbureau (bv. Program Management Office, strategische cel) met een coördinerende en ondersteunende rol. Introduceer tools, technieken en methodieken en zorg voor heldere rollen en verantwoordelijkheden. Ondersteun verbeterinitiatieven met gepaste methodieken en frameworks en stimuleer innovatie. Minimaliseer de projectadministratie en ondersteun aan de hand van een helder dashboard.

  Continu verbeteren

Introduceer de principes van lean management in de organisatie. Creëer wendbare leanteams die hands-on de werking in de organisatie verbeteren. Project per project, actie per actie. Laat het leanvirus zich verspreiden als een olievlek. Streef naar een cultuur van continu verbeteren.

   Werkdrukmeting

Vermijd de emotionele en maatschappelijke kost van zowel burn-outs als bore-outs. Breng naast de objectieve werklast ook de subjectieve werkdruk in kaart. Bevraag de medewerkers hierover periodiek op een empathische en laagdrempelige manier. Breng de oorzaken van een hoge of lage werkdruk in kaart, en zorg voor de nodige acties. Streef naar een optimaal evenwicht tussen werklast en werkdruk.

  Duurzaam gebruik van middelen

Zorg voor een efficiënte inzet van materialen, voertuigen en andere materiële middelen. Analyseer en optimaliseer de voorraden. Breng de belangrijkste materiaalstromen in kaart en optimaliseer ze. Werk verspilling weg. Maak duurzame keuzes en ontwikkel een plan voor de lange termijn.

  Risico-analyse

Vertrek vanuit een pragmatische procesbeschrijving. Breng de risico’s in kaart en deel ze in in categorieën. Beoordeel de risico’s volgens impact en waarschijnlijkheid. Zorg voor de nodige beheersmaatregelen en werk een implementatieplan uit.

  Dashboarding

Visualiseer de doelstellingen aan de hand van een helder dashboard. Ga voor een beperkt aantal goed gekozen indicatoren. Bepaal wie verantwoordelijk is voor het beheren, analyseren en bespreken van de managementinformatie. Omarm de mogelijkheden van technologie en big data bij de besluitvorming.

Onze inzichten
Recente nieuwsberichten en downloads

whitepaper

MINI-GUIDE Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning staat voor een nieuw kantelpunt. Door de snel evoluerende maatschappij, hebben managers meer nodig dan een doorgedreven gekwantificeerd model. De ingrediënten van het…
Download
Insight

KPIs are dead, long live KBIs!

We mogen mooie tools hebben, het is echter het gedrag van de leiders én de medewerkers die de uiteindelijke resultaten zullen bepalen. Zoals één van…
Lees meer
Bekijk alle inzichten

Happy Customers
Recente cases

Case
Gemeente en OCMW Buggenhout

Integratie leidt tot vernieuwde dienstverlening

Een eerste fase in dit veranderingstraject bestond uit het uittekenen van een personeelsformatie en een organogram voor een eengemaakte structuur gemeente-OCMW. Via oriënterende gesprekken en…
Lees meer
Case
Gemeentelijke samenwerking SWW

Samenwerking op de eerste lijn

De gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp onderzochten hoe samenwerking tussen de drie gemeenten nader vormgegeven kon worden. Ook burgerzaken en de eerste lijns dienstverlening was…
Lees meer
Bekijk alle cases

Onze experten

Bram Gekiere
Steven Bauwens
Olivier Camaly
Laura Vanhee
Jonas Vincken

Uw partner voor duurzame resultaten.

Möbius ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van de beste zakelijke oplossingen op strategische momenten. Samen met onze klanten realiseren wij impact en brengen strategie in praktijk.

Wilt u ons leren kennen?