Budgetverdeling en optimalisatie van de interne werking

De Lijn startte een uitdagend traject met als doelstelling om transparantie te creëren in het personeelsbudget van elke entiteit en het totaalbudget in de toekomst op een evenwichtigere en transparantere manier te verdelen over deze verschillende entiteiten.
Jonathan Aelterman

Strategische uitdaging

Möbius startte een uitdagend traject bij De Lijn, met als doelstelling om transparantie te creëren in het personeelsbudget van elke entiteit en het totaalbudget in de toekomst op een evenwichtigere en transparantere manier te verdelen over deze verschillende entiteiten.

Bij de start van het traject werkten de vijf verschillende regionale entiteiten van De Lijn zeer onafhankelijk van elkaar, wat veel onduidelijkheden met zich meebracht. Zo hadden de entiteiten weinig inzicht in elkaar werking en zaten grote verschillen in personeelsbezetting tussen entiteiten. Dit vormde voornamelijk een probleem bij de jaarlijkse budgettaire besprekingen.

De Lijn vroeg Möbius om de verdeling van het personeelsbudget voor exploitatie te optimaliseren, best practice processen in functie van tijdsbesteding te identificeren en de impact van kennisdeling op de personeelsbehoeften te berekenen.

Aanpak

Aangezien elk van de 5 entiteiten dezelfde exploitatie gerateerde taken uitvoeren (weliswaar in een andere context en met andere bezetting), werd het project gestart met een oplijsting van de taken en een onderverdeling in logische clusters. Deze werden telkens besproken in werkgroepen met aanwezigheid van alle entiteiten. Voor de taken in scope werden onder andere tijdsbestedingen, werkdrivers en volumes in kaart gebracht. Na onderlinge benchmarking werd besproken hoe en waarom de werking in de entiteiten verschillend was.

Resultaat

Voor het eerst kreeg men bij De Lijn een gedetailleerd inzicht in elkaars werking en kon men best practices definiëren na onderlinge benchmarking van de entiteiten. Na bepaling van normtijden konden we theoretisch een significante budgetreductie en correctere verdeling vooropstellen. Het was aan elke entiteit om vervolgens uit te zoeken wat praktisch haalbaar was gezien de specifieke context van diens entiteit. Na de presentatie van de resultaten aan de directie konden acties worden gedefinieerd om de efficiëntie te verhogen en absenteïsme te reduceren.

Möbius hielp De Lijn de belangrijkste exploitatieprocessen in kaart te brengen en te benchmarken tussen de entiteiten onder grote tijdsdruk en in sterk veranderende tijden. De professionaliteit en flexibiliteit van de consultants was heel hoog en de sleutel tot het tijdig afwerken van de oefening. Het was een plezier om met hen samen te werken, ondanks de grote druk bleven ze enthousiast en heel professioneel, bedankt!

Myriam Claeys, Business Controller
De Lijn

Bedankt voor het lezen

Delen case

Ontdek meer cases

Case
Thomas Cook

Introductie operational excellence

Neckermann wilde een consistent aanbod en constante kwaliteit garanderen aan hun klanten doorheen de hele customer journey.
Lees meer
Case
SPMT-ARISTA

Redesign van frontoffice-organisatie

De Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) SPMT en ARISTA hebben besloten om hun organisaties te fuseren met als doel een…
Lees meer