HAPPY CUSTOMERS IN

KIES SECTOR
  • KIES SECTOR
  • Gezondheidszorg
  • Society
  • Industrie
  • Diensten en Retail
Case
Liantis Risk Solutions

Hoe Oscar, de RPA-robot, Liantis helpt

Strategische uitdaging Liantis Risk Solutions helpt haar klanten bij het vinden van verzekeringsproducten die passen bij hun behoeften. Om beter aan de vraag van de…
Lees meer
Case
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Audit backoffice applicaties

Het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen is in volle transformatie waardoor IT en alle ondersteunende processen dit zorgmodel maximaal dienen te faciliteren.
Lees meer
Case
Icopal Siplast

Optimalisatie van distributie en transport

Icopal Siplast is een fabrikant van afdichtingsproducten met twee fabrieken en een eigen distributielogistiek. Het bedrijf bedient vier markten, met zeer uiteenlopende service verwachtingen (Corporate,…
Lees meer
Case
Politiezone Gent

Partner voor verandering

Vandaag zijn de diensten van Politiezone Gent gehuisvest in verschillende gebouwen die verspreid liggen over de stad. Voor de burger is het daarbij niet altijd…
Lees meer
Case
Gemeentelijke samenwerking SWW

Samenwerking op de eerste lijn

De gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp onderzochten hoe samenwerking tussen de drie gemeenten nader vormgegeven kon worden. Ook burgerzaken en de eerste lijns dienstverlening was…
Lees meer
Case
AZ Sint-Blasius

‘Samen beter worden’

Met het vijf-jarenplan ‘Samen beter worden 2016-2020’ wil AZ Sint-Blasius de focus op innovatie, kwaliteit en verbetering verder zetten.
Lees meer
Case
Gemeente Leusden

Beleid: van buiten naar binnen

Beleidsontwikkeling ‘van buiten naar binnen’, dat is de uitdaging van de gemeente Leusden. Traditioneel wordt beleid vaak bedacht en uitgewerkt door ambtenaren. Dat wil de…
Lees meer
Case
FrieslandCampina

Kostenbesparing door uitbreiding

Friesland-Campina kan besparen op transportkosten, indien het een bijkomende melkstroom kan verwerken in een van zijn Belgische fabrieken. Het is niet duidelijk of de huidige…
Lees meer
Case
Stad en OCMW Halle

Blauwdruk voor samenwerking en integratie

De Stad en het OCMW in Halle willen de samenwerking tussen beide besturen in de toekomst versterken. Möbius werd hierbij ingeschakeld om ondersteuning te bieden…
Lees meer
Case
Umicore

Optimalisatie voorraadbeheer

Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROCE) verhogen is een doelstelling die veel bedrijven hebben, en dat geldt ook voor Umicore RBM (Rechargeable Battery Materials).
Lees meer
Case
Gemeente Halderberge

De boom in met zaakgericht werken!

Zaakgericht werken is voor de gemeente Halderberge het middel om gezamenlijk naar een optimale dienstverlening te streven. Om dit te realiseren is de ‘Halderbergse Boom’…
Lees meer
Case
CHIREC

Optimale inrichting logistieke diensten

Met het oog op hergroepering van zijn twee Brusselse sites, wenste CHIREC een uitstekende en efficiënte herbevoorrading van de zorgeenheden te verzekeren.
Lees meer
Case
DCMR Milieudienst Rijnmond

Optimalisatie van processen en samenwerkingen

De DCMR Milieudienst Rijnmond werkt aan een veilige en leefbare omgeving voor 1,2 miljoen inwoners van het Rijnmondgebied. In opdracht van 15 gemeenten en de…
Lees meer
Case
Vlaams Departement van Cultuur, Media en Jeugd

Hoe beleef jij Brussel?

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz, en de minister voor Jeugdhulp, Justitiehuizen, Sport en de Promotie van Brussel van de…
Lees meer
Case
Wecycle

Van recycleren naar circuleren!

Wecycle organiseert de adequate collectie, transport, ontmanteling, depollutie en recyclage van alle afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA) in Nederland. Wecycle wenst in te…
Lees meer
Case
Gemeente Borsele

Omgevingsvergunning verleend, nu al?

Gemeenten begeven zich in een dynamisch speelveld waarbij zowel intern als extern de verwachtingen rond de organisatie zijn veranderd. Het is daarom noodzakelijk dat gemeenten…
Lees meer
Case
Art Casting

Kunstgieterij zet in op Service Excellence

Art Casting, een familiebedrijf en kunstgieterij uit Oudenaarde, heeft de ambitie de beste artistieke technische totaaloplossing aan te bieden aan haar klanten, veelal bekende professionele…
Lees meer
Case
Q8

Onderzoek naar de stem van de klant

Q8 Oils heeft ambitieuze groei doelstellingen voor de komende jaren. In haar streven naar een focus op de juiste opportuniteiten in de markt, wilde de…
Lees meer
Case
Stad Genk

Proficiat stadhuis Genk

De Stad Genk wil haar dienstverlening hertekenen, vanuit de behoeften van de burgers. Dit impliceert o.a. de uitbouw van een klantencontactcenter en een fysieke frontoffice…
Lees meer
Case
Barco

Investeren in innovatie en vernieuwing!

Barco bedient traditioneel het topsegment van de markt maar wil uitbreiden naar het middensegment. Dit vraagt aanzienlijke verbetering van hun operational excellence.
Lees meer
Case
Wecycle

Dankzij Wecycle recycleren we meer

Wecycle zamelt elektrische apparaten en energiezuinige verlichting in en garandeert een optimale recycling. Om verder te groeien wil het…
Lees meer
Case
Gemeente Oosterhout

Beter doen met minder mensen

De gemeente Oosterhout wilde haar dienstverlening verbeteren en de bedrijfsvoering moderniseren, en in één moeite ook nog eens besparen op personeel.
Lees meer
Case
Bebat

Recyclage kan ook hip zijn!

Bebat geeft gebruikte batterijen en zaklampen een nieuw leven door ze in te zamelen, te sorteren en recycleren. De federale overheid en de regionale instanties…
Lees meer
Case
Toerisme Vlaanderen

Premium service

Toerisme Vlaanderen wenst een kwaliteitssysteem uit te werken om de kwaliteit van hotels in Vlaanderen in kaart te brengen en de tevredenheid van hotelgasten te…
Lees meer
Case
Jan Yperman Ziekenhuis

Op weg naar een lean organisatie

Het Jan Yperman Ziekenhuis implementeert een lean oplossing teneinde het hoofd te bieden aan een groeiende patiëntenpopulatie en andere uitdagingen binnen de sector.
Lees meer
Case
AZ Sint-Rembert

Strategie tot in elke vezel van de organisatie

Om beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de patiënten wilde AZ Sint-Rembert zijn lange termijn strategie herbekijken, duidelijke keuzes maken en deze vertaald…
Lees meer
Case
AZ Alma

Vlotte inhuizing ziekenhuisapotheek

AZ Alma nam zijn intrek in een nieuwbouw ziekenhuis. Om de inhuizing in de apotheek zo vlot mogelijk te laten verlopen, moest dit traject goed…
Lees meer
Case
Hospilim

Conceptstudie logistiek samenwerkingsverband

Naast samenwerking op het vlak van aankoop en een aantal zorg ondersteunende projecten wou Hospilim ook het potentieel van een logistiek samenwerkingsverband onder de loep…
Lees meer
Case
Departement LNE

Strategische denkoefening bij dienst Milieuhinder

De dienst Milieuhinder, een departement binnen de Vlaamse Overheid, wou in 2015 haar toekomstvisie en organisatiemodel herbekijken om zich beter te aligneren met haar toekomstige…
Lees meer
Case
Kliniek Sint-Jan

Bepaling en uitvoering van de strategie

Kliniek Sint-Jan staat voor grote uitdagingen en wilde in dit kader zijn visie, missie en waarden omzetten in strategische en operationele doelstellingen.
Lees meer
Case
Fostplus

Upcycled!

Het concept en het bestaande client-serverplatform van Fost Plus, waarvan de basisprincipes ondertussen 20 jaar oud zijn, voldeed echter niet langer aan de huidige behoeften…
Lees meer
Case
UZ Brussel

Elke dag verbeteren met lean

In een context waarin de financiering van ziekenhuizen onder druk staat, ziet UZ Brussel zich geconfronteerd met de eis om efficiënter te werken.
Lees meer
Case
Gemeente Ukkel

Verhuis naar nieuw administratief centrum

In 2018 zullen de verschillende diensten van de gemeente Ukkel verhuizen naar een nieuw administratief gebouw. Momenteel liggen deze diensten verspreid over elf verschillende locaties…
Lees meer
Case
W&Z

Project management op maat bij W&Z

Van de zowat 41.000 kilometer waterwegen in Europa ligt er een duizendtal in Vlaanderen. Daarmee beschikt Vlaanderen over één van de meest uitgebreide en dichte…
Lees meer
Case
BIC

Multi-echelon stockoptimalisatie

De complexiteit van de Europese supply chain van Bic, met Europese en overzeese fabrieken, een wereldwijde sourcing, distributiecentra en co-packing, maakt het stockbeheer moeilijk. Het…
Lees meer
Case
Messier-Bugatti-Dowty

Selectie en implementatie van een S&OP tool

Messier-Bugatti-Dowty (MBD) is de wereldleider op het gebied van landings- en remsystemen van vliegtuigen. Hun expertise betreft de volledige levenscyclus van zijn producten, vanaf het…
Lees meer
Case
Gemeenten Vijfheerenlanden

Invlechting omgevingsdiensttaken OZHZ binnen ODRU

Aanpak Om tot een succesvolle invlechting te komen zijn globaal de volgende stappen doorlopen: Voorbereiding: Er is gestart met een projectplan in samenwerking met de…
Lees meer
Case
ETAP

Een licht werpen op PaaS met ETAP

Producenten voelen meer en meer druk om te investeren in de circulaire economie. Vooral consumenten worden mondiger en verwachten van bedrijven een alternatief op het…
Lees meer
Case
Vlaanderen Departement Omgeving

Tussen klimaatprotest en eigen duurzame acties

Het programma Milieuzorg op School stimuleert basis- en secundaire scholen om op een participatieve manier een duurzaamheidswerking te ontwikkelen en te onderhouden. MOS voorziet hiertoe…
Lees meer
Case
Gemeente en OCMW Buggenhout

Integratie leidt tot vernieuwde dienstverlening

Een eerste fase in dit veranderingstraject bestond uit het uittekenen van een personeelsformatie en een organogram voor een eengemaakte structuur gemeente-OCMW. Via oriënterende gesprekken en…
Lees meer
Case
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Congres Evaluatie Persoonsvolgende financiering

STRATEGISCHE UITDAGINGEN Op 4 juli 2019 organiseerde het VAPH in het ICC-Gent een congres waar de stand van zaken aan een ruim publiek werd gepresenteerd…
Lees meer
Case
Gemeente Geertruidenberg

Afdeling burgerzaken: klaar voor de toekomst!

Strategische uitdaging De snelle opeenvolgende veranderingen in de gemeentelijke dienstverlening van Geertruidenberg zorgen voor een aantal ingrijpende veranderingen in de werkzaamheden van de afdeling Burgerzaken.
Lees meer
Case
Veiligheidsregio Noord Holland Noord

Invlechting Brandweertaken

Aanpak Er is een gefaseerde aanpak gevolgd: Fase 1: definitiefase Door het uitwerken van een systematiek voor kosten risico en kwaliteit, een aanzet voor een…
Lees meer
Case
Stedin Hoogspanning

Implementeren Modulair Werken Stationautomatisering

Aanpak Gedurende de lange doorlooptijd van het gehele verandertraject ‘invoering Modulair Werken’ zijn de volgende fasen doorlopen: 1.Analyse fase: met grote groep betrokkenen (management &…
Lees meer
Case
Vazorg

Visievorming afdeling Preventie

STRATEGISCHE UITDAGINGEN De afdeling Preventie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid telt zo’n 75 medewerkers, namelijk administratieve ondersteuners en drie teams: Het team Algemene…
Lees meer
Case
Kidslife

Customer Experience Design

Aanpak Möbius ging met medewerkers uit de verschillende afdelingen aan de slag om toekomstgerichte multikanale customer journeys end-to-end uit te werken. Dit gebeurde vertrekkende van…
Lees meer
Case
Cevora

Klantgerichte digitale transformatie

Aanpak Möbius begeleidde CEVORA naar een klantgerichte en digitale organisatie en dit ten aanzien van de verschillende stakeholders van de organisatie: Klanten: bedrijven (HR verantwoordelijken);…
Lees meer
Case
Partena

Naar een klantgerichte organisatie

Het oude organisatiemodel van Partena Compass’ focuste vooral op winsten en interne efficiëntie. Met klanten die de laatste jaren steeds veeleisender zijn geworden, wilde Partena…
Lees meer
Case
Carglass

Onvergetelijke autoglasservice

Carglass wilde zijn customer delight strategie verankeren: het aanbieden van een delighted klantenservice.
Lees meer
Case
Gemeente & OCMW Wetteren

Verhuizen naar een gloednieuwe stek!

Gemeente en OCMW Wetteren hebben hun intrek genomen in een gloednieuw gemeentehuis, gelegen naast de Schelde. Het is veel meer dan een loutere verhuis. Het…
Lees meer
Case
Belastingsamenwerking West-Brabant

Transitie naar zaakgericht werken

De Belastingsamenwerking West-Brabant wil haar dienstverlening optimaliseren en aanpassen aan de wensen van de samenleving.
Lees meer
Case
VRT

Studie benchmarking catering en security

De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) stelde in haar transformatieplan een outsourcing van de niet-kerntaken voorop. Een studie stelde het management in staat om onderbouwde…
Lees meer
Case
Hubo

Implementatie omnichannel strategie

Hubo implementeert een doorgedreven omnichannel strategie en wil onderzoeken of thuislevering van (een deel) van het assortiment financieel rendabel, logistiek haalbaar en vanuit het standpunt…
Lees meer
Case
Colruyt Group

Leertraject Supply Chain Management

Colruyt Group was op zoek naar een manier om als retailer te zorgen voor een supply chain die waarde blijft creëren voor de klant.
Lees meer
Case
SPMT-ARISTA

Redesign van frontoffice-organisatie

De Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) SPMT en ARISTA hebben besloten om hun organisaties te fuseren met als doel een…
Lees meer
Case
Thomas Cook

Introductie operational excellence

Neckermann wilde een consistent aanbod en constante kwaliteit garanderen aan hun klanten doorheen de hele customer journey.
Lees meer
Case
Gemeente Oosterhout

Implementatie gegevensmanagement

Gemeente Oosterhout wil een organisatie zijn 'van de toekomst', die kan omgaan met alle digitale transformaties binnen de overheidssector, en maakte de beslissing om te…
Lees meer
Case
Vlaams Departement van Cultuur, Media en Jeugd

Hoe word je graag geïnformeerd?

Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz wil de burger betrekken bij zijn beleid en lanceerde daartoe het 'burgerkabinet'. Dit Burgerkabinet Media…
Lees meer
Case
Stad Antwerpen

Stad Antwerpen Digitale Parkeerverbodsborden

Een tijdelijk parkeerverbod kan worden aangevraagd om gedurende een beperkte periode het recht te hebben om de parkeerplaatsen in een straat te gebruiken. Dit kan…
Lees meer
Case
Vandemoortele

Begeleiding naar een excellente organisatie

Strategische uitdaging Bij de evolutie naar een excellente organisatie wilde Vandemoortele een cultuur van voortdurende verbetering creëren en behouden om concurrerend te blijven in de…
Lees meer
Case
CHU Tivoli & CHU Ambroise Paré

Samenwerking troef door centralisatie laboratoria

CHU Tivoli en CHU Ambroise Paré fusioneren hun labo’s. De fusie moet de doorlooptijd en kwaliteit van analyses verbeteren en de expertise van beide ziekenhuizen…
Lees meer
Case
Barco

Barco zet koers naar duurzaamheid

In lijn met haar ambitie om duurzaamheid volledig te integreren in haar DNA, lanceerde Barco het programma 'Say. Do. Care.' om leadership te creëren op…
Lees meer
Case
Gates

Distributie op eigen kracht

Gates besliste om de divisies Industrial Power Transmission en Fluid Power Transmission te consolideren en tegelijkertijd zijn distributiemodel onder de loep te nemen.
Lees meer