Meet en simuleer de impact van laagvariabele zorg op honoraria

Möbius ontwikkelde een dashboard waardoor u de impact op de honoraria volgens verschillende scenario's kunt inschatten. Ontdek de mogelijkheden tijdens ons webinar op dinsdag 13 november.

De overheid zal stapsgewijs een globaal forfait per opname invoeren voor ingrepen waarvoor weinig of geen variatie bestaat tussen patiënten, de zogenaamde laagvariabele zorg. Dit betekent dat ongeveer 10% van meer dan 4,3 miljoen ziekenhuisopnames per jaar in ons land onder deze nieuwe financieringsvorm zal vallen.

In een eerste fase zal het ziekenhuis een forfaitair bedrag ontvangen dat de honoraria van de artsen bundelt voor 57 patiëntengroepen. Ziekenhuizen en artsen hebben er alle belang bij om de impact op de honoraria goed te kunnen inschatten. Naast de globale impact per patiëntengroep stelt zich de vraag hoe dit forfait zal verdeeld worden over de verschillende specialismen. Een aantal scenario’s zijn hiervoor denkbaar en onduidelijkheid leeft (zie ‘Herverdeling honoraria uit laagvariabele zorg onwettig?’ in De Specialist).

Interactieve dashboards zijn zeer nuttig om de impact van laagvariabele zorg op forfaits en ereloonsupplementen voor elke patiëntengroep in beeld te brengen. Möbius ontwikkelde de voorbije maanden een dashboard waardoor u de impact op de honoraria en de ereloonsupplementen kunt inschatten en de simulatie van verschillende scenario’s qua herverdeling kunt maken.

We willen u graag inzicht bieden in de mogelijkheden van dit dashboard voor uw ziekenhuis of specialisme tijdens ons webinar op dinsdag 13 november om 12.30u.

 

Schrijf nu in!
Schrijf nu in