Hoe kunnen innovatieve organisatievormen ons sociaal kapitaal versterken?

Organisaties zijn maar zo goed als mensen die er (samen)werken.

‘Mensen zijn onze belangrijkste assets’

Het menselijke aspect staat bij veel organisaties hoog op de agenda: organisaties zijn maar zo goed als de groep mensen die er (samen)werken. Het valoriseren, optimaal benutten, organiseren en ontwikkelen van dit waardevolle sociaal kapitaal vormt een grote uitdaging.

Hoe kunnen we onze organisaties wendbaar maken, terwijl medewerkers zich in hun verantwoordelijkheden kunnen ontplooien ? Hoe kunnen we teams en individuen autonomie geven en als organisatie in de juiste richting evolueren ? Hoe structureren we onze ‘governance’ en onze beslissingsprocessen op een manier dat ze deze autonomie versterken ?  En hoe bevordert dit alles het psychosociaal welbevinden van onze medewerkers ?

Jurgen Foré en Lies Deweer (Möbius) zullen tijdens dit seminarie ingaan op hoe een soepel organisatiemodel u hierbij kan helpen.  En getuigen over een aantal do’s en don’ts bij het invoeren van een innovatief organisatiemodel.  Prof. Dr. Elke Van Hoof zal vervolgens, als expert in gezondheidspsychologie (psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out), toelichten hoe een organisatie haar medewerkers op individueel niveau kan motiveren, weerbaar maken en laten groeien.

Graag nodigen wij u ook uit om over dit onderwerp van gedachten te wisselen tijdens een lunch, voorafgaand aan het seminarie.

Wij kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen!

Programma

12.00Lunch
13.00Welkomstwoord en introductieJürgen Foré, Partner Möbius
13.15Do's en don'ts van een innovatief organisatiemodelJürgen Foré en Lies Deweer, Expert Sociaal Kapitaal Möbius
14.00KeynoteProf. Dr. Elke Van Hoof, Klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out
15.00Interactieve Q&Agemodereerd door Elke Van Hoof, Jürgen Foré en Lies Deweer
15.30Netwerking receptie