Healthcare Excellence in een netwerk setting

We nemen de draad terug op. Wat ooit het netwerk lean en procesverbetering was, willen we omdopen tot het netwerk “healthcare excellence in een netwerk setting”.

De evoluties van de voorbije jaren hebben geleerd dat lean management veel meer is dan een verzameling van technieken, methodieken en competenties. Onderzoek toont aan dat duurzame verandering enkel lukt als dit gepaard gaat met een optimale cultuur. Die cultuur komt niet vanzelf en wordt bepaald door onze manier van organiseren, waarderen, sturen en alle andere gedragingen die dagelijks op de werkvloer kunnen worden geobserveerd.

Aangezien samenwerking tussen ziekenhuizen en andere zorgactoren een andere niet te ontkennen evolutie is die zich op alle niveaus manifesteert, willen we de opportuniteiten en valkuilen hierrond ook periodiek aankaarten. Het mag duidelijk zijn dat de netwerkvorming een uitgelezen kans is om te werken aan een identiteit of cultuur op netwerkniveau. We verwachten dat netwerken de synergie van samenwerking via verschillende piloten willen ervaren. We kunnen ongetwijfeld veel leren van de lean start-up benadering. Of hoe kunnen we innovatie en ondernemerschap in een netwerk injecteren?

Program

15.30Introductie, verwelkoming en korte historiekKoen Michiels, Gedelegeerd Bestuurder Nieuw Ziekenhuisnetwerk AZ Lokeren - AZ Nikolaas
15.45Van lean management naar excellentie, innovatie en ondernemerschap Peter Willen, Partner Möbius
16.00Het succes van een logistiek netwerkplatform: samenwerking met meerwaarde tussen verschillende zorgactoren (praktijkcase) Koen Neve, Facilitair Directeur AZ Nikolaas
16.45Zoeken naar meerwaarde op netwerkniveau: do's en don'ts om piloten te laten lukken in een ondernemend klimaat Dominique Roodhooft, Senior Consultant Möbius
17.15Hoe bepalen we als netwerk/zorginstelling de next step? Intervisie en reflectie
17.45Afsluitende netwerkdrink

Missie en doelgroep

Deze Healthcare Excellence Community is ooit gestart als initiatief van Möbius, UZA, Sint-Lucas Gent, GZA Ziekenhuizen en Jessa Ziekenhuis. De doelstelling is om organisaties in de zorg samen te brengen om van gedachten te wisselen over diverse actuele thema’s in de zorgsector. Iedereen die werkzaam is in een zorgorganisatie is dan ook van harte welkom op deze bijeenkomst.

Het event is gratis. Wel vragen we ons op de hoogte te brengen indien u door onvoorziene omstandigheden toch niet kunt aanwezig zijn.

Contact

Mocht u praktische vragen hebben over deze bijeenkomst kunt u terecht bij Nathalie Notte via nathalie.notte@mobius.eu of +32 9 280 74 20.

Subscribe now